Mga kaganapan sa pagdating ni magellan sa pilipinas no right sex vivideo

Posted by / 26-Jul-2017 15:47

Ang mga Kastila ay hindi tumigil sa panakop at hinangad nila na sakupin din pati ang Mindanao ngunit ang mga Muslim dito gaya ng Iranon, Maranao, Maguindanaon, Tausug, Samal at Sangil ay buong tapang at buong giting na nagtanggol at hindi pinayagan ang nais ng mga dayuhan.

Nagtanggol sila noon at patuloy pa ring ipagtatanggol ang Islam hanggang sa ngayon.

144 taon na ang Relihiyong Islam sa bansang Pilipinas bago pa dumating ang mga Kastila o ang Kristiyanismo.

Isang bansang sumasamba sa nag-iisang tunay na Diyos.

Namayani ang mga Kastila sa bansang Pilipinas sa loob ng may apat na raang taon (400).

Maluwalhati niya itong nadaanan kaya ipinangalan ito sa kanya—Magellan Strait.

Gayon pa man ang mga Muslim ay matatag at magiting na nagtanggol hanggang sa huling hibla ng kanilang hininga.

Dahil sa mahinang uri ng sandata na taglay ng mga Muslim (bolos at sibat) laban sa baril at kanyon ng mga Kastila, sila ay napilitang umatras at lumikas patungong Probinsiya ng Rizal at ang lugar na iyon ay kilala sa ngayon sa tawag na Morong Rizal, at yaong mga lumikas patungo sa gilid ng mga ilog ay tinawag sa ngayon na Tagalog (taga ilog) gaya ng Cavite, Laguna atbp.

Hinati pa ng malokong Pope Alexander The Sixth ang mundo para sa dalawang bansang ito nang di na mag-away.

Pinagiinteresan nila ang Moluccas at ang area natin sa Southeast Asia dahil sa mga rekadong kinahiligan nila at sa lapit sa isa pang mayamang emperyo, ang Tsina. Isinilang na isang Portuges na ang pangalan ay Fernão de Magalhães noong bandang 1480, naging sundalo na siya ng mga kolonisador na mga Portuges sa mga isla ng Moluccas.

mga kaganapan sa pagdating ni magellan sa pilipinas-44mga kaganapan sa pagdating ni magellan sa pilipinas-7mga kaganapan sa pagdating ni magellan sa pilipinas-90

Ang mga Muslim na hindi namatay sa labanan ay napilitang ipatat’wa ang Relihiyong Islam at ipinayakap ang Relihiyon ng mga Kastila ang Kristiyanismo sa dulo ng Espada.

One thought on “mga kaganapan sa pagdating ni magellan sa pilipinas”